Serie tránsitos

Serie tránsitos

40x28x30 cm

Painted Stell

Unique Piece

Serie tránsitos

Serie tránsitos

38x29x24 cm

Painted Stell.

Unique piece

Iñigo Manterola-66.jpg
Iñigo Manterola-110.jpg
Iñigo Manterola-128.jpg
 36x23x29 cm

36x23x29 cm

Iñigo Manterola-101.jpg
Iñigo Manterola-89.jpg
Iñigo Manterola-98.jpg
Iñigo Manterola-73.jpg